Política de privacitat

Per a poder accedir a alguns dels serveis continguts a la pàgina web www.autoescolajoanic.com és possible que, mitjançant l’emplenament d’un formulari, se sol·licitin a l’usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de AUTOESCOLA JOANIC , creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar als usuaris sobre les notícies i els serveis oferts..

AUTOESCOLA JOANIC , aplica a totes les dades personals contingudes als seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L’usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a:

AUTOESCOLA JOANIC
Bruniquer, 67 (plaça Joanic)
08024 BARCELONA,
SPAIN
TEL. I FAX +34 93 213 48 99
info@autoescolajoanic.com