Permisos

Cotxe. Permís B

Autoritza a conduir automòbils que no excedeixin els 3.500Kg de pes màxim autoritzat i no més de 8 passatgers a més del conductor. Aquests vehicles podran  arrossegar un remolc amb pes màxim autoritzat de 750Kg.

També es poden conduir amb aquest permís tricicles i quadricicles de motor.

Que ensenyem:

 • Conèixer el significat de les normes i senyals reguladores de la circulació.
 • Conèixer els factors, equips i elements de seguretat que intervenen en el trànsit i els vehicles.
 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.

Coneixements teòrics comuns. Fent un test amb 30 preguntes de temes comuns.

Aptituds pràctiques. Cada aspirant haurà de realitzar un mínim de dues maniobres que poden ser:

 • Marxa enrere en recta i corba.
 • Canvi de sentit de la marxa
 • Aparcament en línia i sortida
 • Aparcament en obliquo i sortida
 • Aparcament en perpendicular i sortida

Circulació en vies obertes al trànsit. Proba de durada no inferior a 25 minuts, incloent conducció autònoma i guiada.

Moto. Permís AM

Autoritza la conducció de vehicles ciclomotors de 2 o 3 rodes i 4 lleugers.

L’edat mínima per a l’obtenció del permís és de 15 anys i fins als 18 no es poden transportar passatgers.

Que ensenyem:

 • Conèixer el significat de les normes i senyals reguladores de la circulació.
 • Conèixer els factors, equips i elements de seguretat que intervenen en el trànsit i els vehicles.
 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

 • Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.
 • Coneixements teòrics específics. Fent un test amb 20 preguntes sobre normes, senyals, elements de seguretat,…
 • Aptituds pràctiques. S’haurà de completar una prova a velocitat reduïda, consistent en circular en una franja d’amplada limitada i fer una ziga zaga entre balises.

Moto. Permís A1

Autoritza a conduir motocicletes amb una cilindrada màxima de 125cc, amb una potència màxima de 11Kw i tricicles amb una potència màxima de 15Kw.

L’edat mínima per a l’obtenció del permís és de 16 anys.

Que ensenyem:

 • Conèixer el significat de les normes i senyals reguladores de la circulació.
 • Conèixer els factors, equips i elements de seguretat que intervenen en el trànsit i els vehicles.
 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

 • Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.
 • Coneixements teòrics comuns i específics. Fent un test amb 30 preguntes de temes comuns, 16 sobre reglamentació específica i 4 sobre el manteniment del vehicle…
 • Aptituds pràctiques. Treure i posar el suport del vehicle, i desplaçar-lo sense l’ajut del motor. Posar en marxa el motor. S’haurà de completar una prova a velocitat reduïda, consistent en circular en una franja d’amplada limitada i fer una ziga zaga entre balises. També caldrà fer una proba d’acceleració i frenada i esquivar un obstacle a velocitat controlada amb un temps no superior a 25 segons.
 • Circulació en vies obertes al trànsit. Proba de durada no inferior a 25 minuts, incloent conducció guiada.

Moto. Permís A2

Autoritza a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35Kw.

L’edat mínima per a l’obtenció del permís és de 18 anys.

Que ensenyem:

 • Conèixer el significat de les normes i senyals reguladores de la circulació.
 • Conèixer els factors, equips i elements de seguretat que intervenen en el trànsit i els vehicles.
 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

 • Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.
 • Coneixements teòrics comuns i específics. Fent un test amb 30 preguntes de temes comuns, 16 sobre reglamentació específica i 4 sobre el manteniment del vehicle…
 • Aptituds pràctiques. Treure i posar el suport del vehicle, i desplaçar-lo sense l’ajut del motor. Posar en marxa el motor. S’haurà de completar una prova a velocitat reduïda, consistent en circular en una franja d’amplada limitada i fer una ziga zaga entre balises. També caldrà fer una proba d’acceleració i frenada i esquivar un obstacle a velocitat controlada amb un temps no superior a 25 segons.
 •  Circulació en vies obertes al trànsit. Proba de durada no inferior a 25 minuts, incloent conducció guiada.

Camió. Permís C

Habilita per a la conducció d’automòbils en que la massa màxima autoritzada excedeixi de 3.500 kg i el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou.
Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc de menys de 750 kg.

Edat mínima per obtenir-lo: 21 anys (18 en cas de tenir Certificat d’Aptitud Professional) i ser titular d’un permís B en vigor.

Que ensenyem:

Teòrica específica i de manteniment de l’automòbil, tret que siguis titular del permís C1 i tinguis més de 21 anys, que estarà exempt.

 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.

Coneixements teòrics específics.

Aptituds pràctiques.

 • Prova en circuit tancat
 • Circulació en via pública

L’obtenció d’aquest permís no implica la concessió de l’A1, A, D1, D, E, del C1 i del BTP.

Autocar. Permís D

Destinats al transport de persones el nombre de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou (aquests automòbils podran dur enganxat un remolc, que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg). A més, el titular podrà conduir trolebus.

Edat mínima per obtenir-lo: 24 anys i ser titular d’un permís B en vigor.

Que ensenyem:

Teòrica específica i de manteniment de l’automòbil, tret que siguis titular del permís D1

 • Conèixer els elements bàsics del vehicle.
 • Conèixer la tècnica de conducció d’aquest tipus de vehicles.
 • Obtenir les habilitats i la destresa necessàries per a dominar el vehicle.
 • Obtenir els coneixements necessaris per a circular.

Per obtenir el permís caldrà demostrar:

Aptitud psicofísica. Cal obtenir el certificat d’aptitud en un centre homologat.

Coneixements teòrics específics.

Aptituds pràctiques.

 • Prova en circuit tancat
 • Circulació en via pública

L’obtenció d’aquest permís no implica la concessió de l’A1, A, C1, C, E. Però sí que implica la concessió del D1 i del BTP.