Com ho fem

Per Autoescola Joanic, assolir l’aprovat en les proves d’aptitud per a obtenir els permisos de conducció, ha de ser la conseqüència d’un aprenentatge rigorós de les normes reguladores del trànsit, l’entrenament en les tècniques de conducció segura dels vehicles i d’una actitud basat en la responsabilitat i el respecte. En poques paraules, posem la seguretat per davant de l’aprovat.

Les classes tenen una durada de 60 minuts durant els quals, el professor repassa el temari, incloent preguntes d’examen. La formació és dona en mode de cicles, de forma que els alumnes poden incorporar-se a les classes en qualsevol moment sense que per això es trobi fora de context.

Paral·lelament, els alumnes disposen de 12 ordinadors dotats amb un programa que simula els tests reals d’examen per tal de poder avaluar de forma rigorosa el nivell d’aprenentatge assolit.

Els ordinadors amb el programa de simulació de tests estan disponibles per a poder ser utilitzats a qualsevol hora del dia, durant l’horari en el que l’autoescola resta oberta.

Les classes i l’ús il·limitat dels ordinadors estan inclosos en el preu de la matrícula.

Les classes tenen una durada de 45 minuts efectius.

Durant les classes, l’alumne se seu al volant acompanyat i supervisat pel professor, qui el dirigirà en l’aprenentatge de les tècniques de conducció segura i l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics assolits.

Les classes es desenvolupen en vies obertes al trànsit i per tant en situació real de conducció, de forma que l’alumne adquirirà l’hàbit de circular per vies ràpides, urbanes, rotondes, etc, tot comptant amb el control permanent de professors amb amplia experiència.

Les classes tenen una durada de 45 minuts efectius.

Hi ha dos tipus de classes: maniobres i circuit.

Les maniobres s’efectuen en una zona específicament preparada. Durant aquest període, l’alumne aprèn les tècniques bàsiques per a conduir la moto, tot assajant les proves que posteriorment es duran a terme en situació d’examen.

Una vegada assolits els nivells necessaris en la tècnica de conducció, es desenvolupen les classes pràctiques en vies obertes al trànsit. L’alumne, assumeix el comandament de la motocicleta mentre que el professor dona les instruccions, supervisa i controla el seu desenvolupament a través d’un sistema de comunicacions integrat en el casc de l’alumne. D’aquesta forma, l’alumne realitza el seu aprenentatge mentre s’habitua a realitzar les maniobres en una situació de trànsit real.

Autoritza a conduir automòbils que no excedeixin els 3.500Kg de pes màxim autoritzat i no més de 8 passatgers amés del conductor. Aquest vehicles podran arrossegar un remolc amb pes màxim autoritzat de 750Kg.

També es poden conduir amb aquest permís Tricicles i quadricicles de motor.